از امام صادق(ع) پرسیدند:هنگامی که قیامت برپا می شود و نامه ی اعمال انسان را به دست او می دهند و از او می خواند که نامه را بخواند ایا او با انچه که در نامه هست اشنا است؟
در پاسخ فرموده اند:خداوند متعال ((به یاد او می اورد))؛لذا هیچ چشم برهم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد؛چنان که گویی در همان لحظه انجام داده است

 برچسب ها :
<-TagName->